ساعت کاری 09:00 – 13:00 و 16:00 – 20:00

همدان – میدان جهاد برج زاگرس ط 10

280 300 38 – 081

تیم خلاق ما

با اعضای آژانس ما آشنا شوید

محمد معینی

محمد معینی

Co Founder

امیر حسین نصیری

امیر حسین نصیری

Marketing Management

امیر باقری

امیر باقری

Graphic Designer

لیدا حجازی

لیدا حجازی

Internal Management

هوتن مرتضوی

هوتن مرتضوی

Photographer

پوریا حسینی

پوریا حسینی

Photographer

مسعود بابایی

مسعود بابایی

Motion Designer

روناک مقصودی

روناک مقصودی

Digital Marketer

محمد امین داتوسی

محمد امین داتوسی

Marketing Expert